luana-azevedo-501311-unsplash.jpg

Betal ditt medlemskap direkte:

Du kan også melde deg inn ved å bruke skjemaet under og ved å betale kontingent direkte i nettbank eller bruke Vipps!

  • JDN, Torggata 1, 0181 Oslo.

  • Kontonummer: 9001 21 98980

  • Merk innbetalingen: Kontingent

Medlemskap kr 150 per år
Familiemedlemskap* kr 250 per år
Bedrifts/institusjons-medlemskap kr 1000 per år

*Gjelder kun for familiemedlemmer med samme registrert bosteds adresse

Gate

 oss til 134067

Alle midler bidrar til arbeid med grupper, frivillighet, informasjon og til å skape en trygg møteplass for alle berørte av rusmiddelavhengighet

shutterstock_667758448.jpg