Råd i motgang

Noen råd for å ha det best mulig i møte med motgang:

 Forsøk å akseptere situasjonene din slik den er. Ikke tillat deg selv å bli fanget opp i tanker
om at livet kunne/skulle/burde vært annerledes.
 Livet er hva det er, og du må forsøke å gjøre det beste ut av det, ut fra de forutsetninger du
har.
 Godta din nåværende situasjon og lær å verdsette deg selv for hvem du er og ikke hva du
oppnår. Aksepter at ingen noen gang vil forså fullt ut hvordan akkurat du har det.
 Akseptere at du vil ha noen dager som er dårligere enn andre.
 Vær fysisk aktiv i den grad det er mulig, innenfor dine grenser.
 Vær god med deg selv! Oppsøk nauten, mediter, eller utforsk din kreativitet med musikk,
kunst eller skriving. Forsøk å leve med håp og godfølelse.
 Prioriter og bestem deg for hva og hvem som er viktige for deg i ditt liv. Velg aktiviteter og
samvær med mennesker basert på behov og lyst, ikke plikt.
 Unngå stress og lær avspenningsteknikker. Gjør noe du liker hver dag! Humor er bra for
kroppen, hjelper oss å sette ting i perspektiv og opprettholder en positiv holdning.
 Med humor, blir livet så mye mer håndterbart.
 Vær stolt av deg selv og det du mestrer og får til.
 Innse at du er den personen som betyr mest i ditt liv.
 Ikke gi opp!

MedavhengighetSilje Hansen