The Addicted

I følge Professor Kyle Dyer, som jobber ved ”The Institute of Psychiatry”, King’s College London, kan avhengighet ramme alle. Avhengigheten utvikles sakte og ofte uten at man er bevisst på det. Den respekterer ikke hvem du er, og berører alle delene av ditt liv. Avhengigheten respekterer ikke hva slags bakgrunn du kommer fra, hvorvidt du er rik, fattig, privilegert, utdannet, kvinne eller mann. Allikevel skjer avhengigheten av en grunn. Den har en funksjon og gir en mening med tilværelsen. For noen folk er den der for at de skal ha det gøy. For andre fungerer den som en måte å rømme fra fysisk og psykisk smerte. Det første steget i å danne en avhengighet eller en avhengighetsskapende personlighet, er at det gir oss noe vi trenger. Det fjerner smerte eller tristhet. Felles for den første erfaringen med å ruse seg, er at det føles bra. (Dr. Dyle, King’s College London, Understanding Drugs and Addiction).

I følge Folkehelseinstituttet kan avhengighet betraktes som en person som har ”mistet evnen til å tenke og velge fornuftig, i det minste når det gjelder inntaket av det aktuelle stoffet; videre at atferden til en avhengig person er basert på en uimotståelig trang etter stoffet, at den er av tvangsmessig, mekanisk karakter og at den avhengige er uten tanke på skadene han/hun påfører seg selv og andre. Den avhengige er med andre ord underlagt en indre tvang og er ute av stand til å handle på andre måter enn den han/hun faktisk gjør, og at dette skjer mot personenes egen vilje.”(Folkehelseinstituttet, rapport 4:2010)

Den AvhengigeSilje Hansen