Eva Angell

Styremedlem

Eva Angell var med i oppstarten av JA, DET NYTTER(JDN) og er medlem av styret. Hun driver mestringsgrupper for ungdom på frivillig basis i organisasjonen. I tillegg er hun kursholder for nye gruppeledere.

Eva har utdannelse som psyk. hjelpepleier fra Gaustad sykehus, tankefeltsterapeut, samt en adjunktutdannelse fra Høgskolen i Akershus. Hun har mer enn 20 års erfaring i psykiatrien og rusfeltet, både innen lavterskel botilbud for rusmisbrukere og innen behandling.

Eva har i tillegg mange års arbeidserfaring med tiltak for barn av rusmisbrukere i form av samtaler og pedagogiske støttegrupper, samt som foredragsholder innen rusproblematikk. På frivillig basis har hun vært leirleder i flere år for barn som pårørende.

Silje Hansen