Søsken som pårørende

Søskenrelasjonen er langt viktigere enn det vi gjerne tenker. Den skal vare livet ut og den overlever mye; skilsmisser, foreldres død og mange andre viktige begivenheter i livet. En søskenrelasjon kommer i mange former; nærhet, avstand, kjærlighet, fiendskap, men den er sjelden likegyldig.

I Ja, det nytter! tar vi denne problemstillingen på alvor, gjennom å arrangere kurs/grupper for voksne barn av rusavhengige og søsken til rusavhengige. Les mer om dette på www.jdn.no

Jeg har i over 10 år jobbet i familieteamet på Fossumkollektivet, som er et behandlingsted for unge rusmiddelavhengige fra 16 år og oppover. Fossumkollektivet har drevet familiearbeid i over 30 år og arrangerer familiehelger, foreldrehelger og pårørendeuker, for å nevne noe. Til pårørendeuker og familiehelger blir også søsken til den som er i behandling invitert. På familiehelgene er det egne søskengrupper.

ian-dooley-325439.jpg

På spørsmål til foreldrene om hvordan søsken har det kan de eksempelvis svare; «Nei, der er det ingen problem. De greier seg så bra og gjør det godt på skolen og er flinke i heimen» osv. Og mange søsken klarer å distansere seg. Men slett ikke alle.

Når vi i søskengruppene spør hvordan det er for dem å ha en bror eller søster som ruser seg får vi ofte helt andre svar.

Søsken forteller ofte om doble lojalitetskonflikter. Å bli dratt mellom lojalitet både til foreldrene og til den som ruser seg. De forteller om frykt for at bror eller søster skal dø av overdose, eller bli mishandlet i det beinharde rusmiljøet. De forteller om vold og/eller trusler fra bror/søster som ruser seg, dersom de forteller noe til foreldrene. De forteller om sorg og savn etter storesøster/storebror.

De forteller om ikke å bli sett i heimen, fordi alt av foreldrenes energi går med til den som ruser seg. De forteller om brutte løfter, om ferieturer som har gått skeis fordi den rusavhengige har måttet bli prioritert, om høytider, fødselsdager som blir ødelagt av rus.

De forteller om å måtte trøste og støtte foreldre i deres fortvilelse, om sinne og skam. Derfor er det søskengrupper på Fossumkollektivet. I søskengruppene kan de møte andre søsken som har det omtrent som dem selv. Der kan de sette ord på egne opplevelser eller få ord til egne opplevelser gjennom å høre andre søsken sine opplevelser.

I Ja, det nytter! har vi grupper/kurs for unge og voksne barn av rusavhengige og der er også søsken velkommen. 

Svein Furnes, Grunnlegger og Styremedlem i JA, DET NYTTER!