Rusproblematikk i media

ethan-sykes-201047.jpg

Rusmiddelavhengighet kan ha svært negative konsekvenser for de eller den som står den avhengige nær, og flere studier viser at både arv og miljø spiller en rolle i videre arv av avhengighet til barn av misbrukere og avhengige. 

jenn-evelyn-ann-112980.jpg

Helsepersonell er nå pliktige til å forsøke å avklare om pasienter i behandling for rusmiddelavhengighet og/eller psykisk sykdom har søsken. Dette er en sårbar gruppe i samfunnet, på lik linje som barn av avhengige/psykisk syke.

roman-kraft-266787-unsplash.jpg

Visste du at dersom et nært familiemedlem er kronisk syk,  psykisk syk eller misbruker alkohol eller narkotika, er det stor sannsynlighet for at du bærer på medavhengige trekk?