Hva Gjør vi?

Ja, det nytter! (JDN) er en frivillig, livssynsnøytral og politisk uavhengig organisasjon som jobber med pårørende av rusavhengige og psykisk syke. Vi er et team som består av både fagpersoner samt erfaringskonsulenter med lang erfaring innen rusproblematikk og har derfor som hovedmål og opprette og tilrettelegge for at alle som er berørte av rusmisbruk skal ha en trygg møteplass å gå til.

på kontoret

 
KristinAllers1.png

Kristin Angvik Dahlum har en 50% stilling på kontoret og er media-ansvarlig i JDN. I tillegg er hun gruppeleder for pårørende i JDN.  Hun 48 år og har vokst opp med en mor som slet med alkohol og pillemisbruk. Det å vokse opp med en mor med disse problemene gjør at hun har god forståelse for andre i samme situasjon. Hun har kjent veldig på lojaliteten til sin mor og hvordan hun skammet seg og gjorde alt for at ingen skulle få vite hvordan hennes mor var. Kristin har også egen erfaring med hvordan det er å være medavhengig, og bruker denne erfaringen i det daglige arbeidet! Les mer om Kristins historie her!

 
Screen Shot 2018-06-20 at 14.51.32.png

Eva Angell, er daglig leder i JDN og har en 40% stilling på kontoret. Hun er også gruppeleder og var med i oppstarten av JA, DET NYTTER og har en helse- og sosialfaglig bakgrunn, samt en adjunktutdanning. Hun har mer enn 20 års arbeidserfaring i psykiatrien og rusfeltet.Eva har i tillegg mange års ledererfaring med tiltak for barn av rusmisbrukere, samt som foredragsholder innen rusproblematikk. På frivillig basis har hun vært leirleder i flere år for barn som pårørende. Eva er også styremedlem i JDN.

 
shutterstock_280367384.jpg

FRIVILLIGHET

I JDN ønsker vi at alle skal kunne være med  bidra med både lite og stort. Frivillige hos oss kan bidra med alt i fra

  • Hjelp på stands ved konferanser og infodager.

  • Knytte nettverk med tilbud og ressurser i lokalmiljøet.

  • Verving av medlemmer

  • Bidra med sine historier om ønsket

  • Holde grupper for pårørende av rusmiskuk

shutterstock_58839832.jpg
22860123_381359742284968_3803994679134169581_o.jpg

Støttegrupper

Vi arrangerer grupper en gang i uken for pårørende av rusmisbruk. Gruppene er lagt opp til en gang i uken i fra 17:00-19:00 og er delt inn i alder (barn, ungdom og voskne). Vi tilbyr også individuelle samtaler! Nøl ikke med å ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

blogg

JDN har opprettet en blogg for de som ønsker å lese mer om medavhengighet i form av tanker, tekster, intervjuer m.m.