JA, DET NYTTER!

tyler-nix-608482-unsplash.jpg

Vi arbeider aktivt for at alle som er pårørende av rusmiddelavhengighet og psykiske helseplager skal ha en trygg møteplass å gå til.

I dette arbeidet tilbyr organisasjonen samtalegrupper for barn fra 6 år, ungdom og voksne, som har vokst opp med rusmisbruk i nære relasjoner.

Vårt mål er å fremme selvhjelp som metode for å forebygge og avhjelpe alkohol-og andre rusrelaterte problemer.

Organisasjonen ønsker å være talerør for mennesker som direkte er påvirket av alkoholrelaterte og/eller andre russkader.

 

 

Ja, det nytter! er en frivillig medlemsorganisasjon som ble startet i 2014, med tilskudd fra Helsedirektoratet og Velferdsetaten. Styret i JDN består av helt vanlige folk, der noen av oss er fagfolk innen rusomsorgen, noen har selv fått hjelp til tilfrisking og noen er pårørende; som alle brenner for at rusavhengige og pårørende skal kunne få hjelp til tilfrisking og et godt liv !

Visste du at..

I Norge er det så mange som 450.000 barn som er direkte påvirket av rusmisbruk, og eller psykisk sykdom.*
I tillegg kommer alle voksne. Det vil si alle som enten selv er avhengig, pårørende, venn, eller arbeidskollega.

*(Folkehelseinstituttet, Rapport 2011:4)