02-oppstart.jpg

Et sted å senke skuldrene

Vi trenger mennesker som forstår oss.
Vi trenger en pause fra bekymringer.
Vi trenger et trygt sted å være, hvor det er rom for både lek og å åpne opp om det som er vanskelig.

Dette gjelder oss alle, og Ja, det nytter! vet at barn som opplever at foreldre strever med rus eller psykiske plager trenger det mer enn noen andre.

Barnegruppa vår ønsker å være et slikt sted. Her vil barna møte både jevnaldrende de kan kjenne seg igjen i, og trygge voksne med erfaring med slike grupper. Fokus vil være på vennskap og morsomme aktiviteter.

Kjenner du noen dette kunne passe for? Kontakt oss på e-post eva@jdn.no

 

siste innlegg

 

Det nytter å be om hjelp

JDN er en frivillig, livssynsnøytral og politisk uavhengig organisasjon som jobber med pårørende av rusavhengige og psykisk syke.

Vi arrangerer samtalegrupper å skape en trygg møteplass for unge og voksne som har vokst opp med rusmisbruk i familien. 

 
 
luana-azevedo-501311-unsplash.jpg
 
 
jdn2_1.png

Visste du at i Norge er det så mange som 450.000 barn som er direkte påvirket av rusmisbruk, og eller psykisk sykdom.*I tillegg kommer alle voksne. Det vil si alle som enten selv er avhengig, pårørende, venn, eller arbeidskollega.*(Folkehelseinstituttet, Rapport 2011:4) 

 
ethan-sykes-201047.jpg

AVHENGIGHET

Rusmiddelavhengighet kan ha svært negative konsekvenser for de eller den som står den avhengige nær, og flere studier viser at både arv og miljø spiller en rolle i videre arv av avhengighet til barn av misbrukere og avhengige. 

mitchell-hollander-204791-unsplash.jpg

MEDAVHENGIGHET

Visste du at de fleste som i større eller mindre grad er medavhengige, er helt uvitende om dette? Medavhengighet utvikles ofte hos personer som er i nære relasjoner med noen som er rusavhengige, psykisk/kronisk syke eller i relasjoner der vold eller andre psykiske og/eller fysiske overgrep har blitt opplevd over tid. Noen tegn på medavhengighet: Ektrem lojalitet - Lav selvfølelse - Ofte skyldfølelse - Liten tiltro til andre - Vanskeligheter for nære relasjoner - Enten veldig ansvarlige eller veldig uansvarlige

 
 
 
roman-kraft-266787-unsplash.jpg
 

 

 

 

 

 

shutterstock_58839832.jpg