Å samtale i grupper med andre likesinnede som har opplevd rusmisbruk i familien,
ser vi som svært viktig og avgjørende
for å kunne fri seg fra noe av byrden vi bærer på!

 

bewakoof-com-official-205686-unsplash.jpg

Gruppedeltakere sliter mye med dårlig samvittighet og stor medavhengighet ovenfor sine rusmisbrukende foreldre, noe vi har som tema i gruppa. De får aksept for at alle følelser er tillatt hos oss, og at de må prioritere seg og sine behov fremfor andres.
I gruppen jobber vi med å lære deltakerne å se valgmulighetene i vanskelige situasjoner, lære de hvordan de kan kjenne igjen og uttrykke følelser, bygge tillit, lære de til å se at de har valg og at de aldri er ansvarlige for foreldres eller andre voksnes problemer.
Vi lytter, deler og tar dem på alvor. De får omgang med andre med like erfaringer, og de får lærdom og verktøy som kan gi de trygge og fullverdige liv, på deres egne premisser.

Samtalegrupper

Å samtale i grupper med andre likesinnede som har opplevd rusmisbruk i familien, ser vi som svært viktig og avgjørende for å kunne fri seg fra noe av byrden en bærer på, og at en på den måten kan mestre hverdagen på en annen og bedre måte. Dette er en livslang prosess, og vi opplever at deltakerne litt etter litt blir trygge og får tillit nok til å åpne seg og sette ord på vonde opplevelser fra barndommen, som har vært og er så hemmeligholdte og tabubelagte. Prosessen i gruppa gjør også at deltakerne etter hvert husker ting som er fortrengt, og ved å sette ord på dette får de bearbeidet smerte.

I tillegg til interaktive samtaler rundt bordet, jobber vi med f.eks:

  • Historien vår
  • Medavhengighet
  • Egen verdi
  • Følelser og flukt
  • Kontroll
  • Sette seg mål og nå disse

Kursene er gratis for deltakerne.
Det vil bli servert et enkelt måltid mat.