Frivillighet

shutterstock_280367384.jpg
jdn2_1.png

 Vi er ofre ute på farten og holder stand, deltar på konferanser, snakker alt i fra helsesøstre til rektorer og holder temadager slik at medlemmer og andre kan lære mer om rusproblematikk.

Vi er støtt og se i media også og holder oss alltid oppdatert om det som skjer i det aktuelle nyhetsbildet. Vil du være med på alt det spennende vi gjør?  Meld deg som frivillig davel!

GRUPPELEDER

Vi tror at den beste måten å lære på er gjennom å gjøre. Derfor er også dette kurset lagt opp, så langt mulig, slik en samtalegruppe kan drives i virkeligheten.

Vårt opplegg er laget med den intensjon å kunne hjelpe mennesker som har vokst opp i hjem med rusmisbruk/ rusavhengighet, men vil også i prinsippet kunne brukes for mennesker som har sin oppvekst under andre skadelidende og dysfunksjonelle forhold. 

Vi stiller ingen krav om faglig kompetanse hos gruppeledere. Når det er sagt, søker vi å legge det opp slik at minst en av gruppelederne i en samtalegruppe har en sosial- eller helsefaglig bakgrunn.

I tillegg har vi valgt å se egen erfaring hos kurslederne som en ressurs, forutsatt at vedkommende har fått bearbeide sin egen barndom og vonde opplevelser før de tar fatt på oppgaven med å hjelpe andre. Først og fremst ser vi på personlig egnethet og egen styrke som de viktigste kvalitetene vi ønsker av gruppeledere.

Kursledere

eva.jpg

Eva Angell

Eva Angell var med i oppstarten av JA, DET NYTTER og har en helse- og sosialfaglig bakgrunn, samt en adjunktutdanning. Hun har mer enn 20 års arbeidserfaring i psykiatrien og rusfeltet.

Eva har i tillegg mange års ledererfaring med tiltak for barn av rusmisbrukere, samt som foredragsholder innen rusproblematikk. På frivillig basis har hun vært leirleder i flere år for barn som pårørende.

anniken kjolberg.jpg

 

Anniken Kjølberg

har mange års erfaring som gruppeleder både i JA DET NYTTER (JDN) og fra andre organisasjoner. Anniken har utdannelse innen ledelse, prosjektstyring og IT fra Norge og England. Hun har over 10 års erfaring som pårørende til en rusavhengig sønn, og har mange års erfaring i familiearbeid, og som foredragsholder innen pårørendeproblematikken. Hun sitter som leder av brukerutvalget til Fossum Kollektivet, og har på frivillig basis vært gruppeleder de siste seks årene for barn og ungdom av rusmisbrukere i form av pedagogiske støttegrupper.