Hvordan har du det egentlig?

JDN er en frivillig, livssynsnøytral og politisk uavhengig organisasjon som jobber med pårørende av rusavhengige og psykisk syke.

Vi arrangerer samtalegrupper å skape en trygg møteplass for unge og voksne som har vokst opp med rusmisbruk i familien. 

 
 
luana-azevedo-501311-unsplash.jpg
 

siste innlegg

 

 

 

 

 

 

shutterstock_58839832.jpg
 
 
jdn2_1.png

Visste du at i Norge er det så mange som 450.000 barn som er direkte påvirket av rusmisbruk, og eller psykisk sykdom.*I tillegg kommer alle voksne. Det vil si alle som enten selv er avhengig, pårørende, venn, eller arbeidskollega.*(Folkehelseinstituttet, Rapport 2011:4) 

 
ethan-sykes-201047.jpg

AVHENGIGHET

Rusmiddelavhengighet kan ha svært negative konsekvenser for de eller den som står den avhengige nær, og flere studier viser at både arv og miljø spiller en rolle i videre arv av avhengighet til barn av misbrukere og avhengige. 

mitchell-hollander-204791-unsplash.jpg

MEDAVHENGIGHET

Visste du at de fleste som i større eller mindre grad er medavhengige, er helt uvitende om dette? Medavhengighet utvikles ofte hos personer som er i nære relasjoner med noen som er rusavhengige, psykisk/kronisk syke eller i relasjoner der vold eller andre psykiske og/eller fysiske overgrep har blitt opplevd over tid. Noen tegn på medavhengighet: Ektrem lojalitet - Lav selvfølelse - Ofte skyldfølelse - Liten tiltro til andre - Vanskeligheter for nære relasjoner - Enten veldig ansvarlige eller veldig uansvarlige

 
 
 
roman-kraft-266787-unsplash.jpg