I Norge er det så mange som 450.000 barn som er direkte påvirket av rusmisbruk, og eller psykisk sykdom.*

I tillegg kommer alle voksne. Det vil si alle som enten selv er avhengig, pårørende, venn, eller arbeidskollega.

 

Ja Det Nytter

_DSC4843.jpg
tog.jpg

Medavhengighet utvikles ofte hos personer som er i nære relasjoner med noen som er rusavhengige,  psykisk/kronisk syke eller i relasjoner der vold eller andre psykiske og/eller fysiske overgrep har blitt opplevd over tid.
Les mer

I følge Folkehelseinstituttet kan avhengighet betraktes som en person som har ”mistet evnen til å tenke og velge fornuftig, i det minste når det gjelder inntaket av det aktuelle stoffet; videre at atferden til en avhengig person er basert på en uimotståelig trang etter stoffet, at den er av tvangsmessig, mekanisk karakter og at den avhengige er uten tanke på skadene han/hun påfører seg selv og andre. Den avhengige er med andre ord underlagt en indre tvang og er ute av stand til å handle på andre måter enn den han/hun faktisk gjør, og at dette skjer mot personenes egen vilje.”(Folkehelseinstituttet, rapport 4:2010)
Les mer

 

*(Folkehelseinstituttet, Rapport 2011:4)