Ja, det nytter (JDN) er en frivillig organisasjon som jobber med pårørende av rusavhengige og psykisk syke.

Hovedmålet vårt er å arrangere støttegrupper slik at de kan sette ord på følelser og tanker som følge av nærerelasjoners rusmisbruk og sykdom.

Vi består av både fagpersoner og ansatte med mye erfaring innen rusproblematikk.

JDN er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.


 

I Norge er det så mange som 450.000 barn som er direkte påvirket av rusmisbruk, og eller psykisk sykdom.*

I tillegg kommer alle voksne. Det vil si alle som enten selv er avhengig, pårørende, venn, eller arbeidskollega.

 

Dette gjør vi

_DSC4843.jpg
  • Støttegrupper for barn, ungdom og voksne som har vokst opp i hjem med rusproblemer
  • Arrangere kurs for avhengige og pårørende
  • Dele erfaringer fra de som VET til de som ØNSKER å vite
  • Være et positivt bindeledd mellom berørte og fagmiljø
  • Holde seminarer om rusavhengighet
  • Bidra til rusfrie ettervernsboliger

 

tog.jpg

Medavhengighet utvikles ofte hos personer som er i nære relasjoner med noen som er rusavhengige,  psykisk/kronisk syke eller i relasjoner der vold eller andre psykiske og/eller fysiske overgrep har blitt opplevd over tid.
Les mer

I følge Folkehelseinstituttet kan avhengighet betraktes som en person som har ”mistet evnen til å tenke og velge fornuftig, i det minste når det gjelder inntaket av det aktuelle stoffet; videre at atferden til en avhengig person er basert på en uimotståelig trang etter stoffet, at den er av tvangsmessig, mekanisk karakter og at den avhengige er uten tanke på skadene han/hun påfører seg selv og andre. Den avhengige er med andre ord underlagt en indre tvang og er ute av stand til å handle på andre måter enn den han/hun faktisk gjør, og at dette skjer mot personenes egen vilje.”(Folkehelseinstituttet, rapport 4:2010)
Les mer

 

*(Folkehelseinstituttet, Rapport 2011:4)